Richard

Hallo website-bezoekers,

Ik ben Richard Wevers en sinds oktober 2004 lid van Lijn 12. Via een collega (Femmy) ben ik terecht gekomen bij Lijn 12. Lijn 12 was op zoek naar mannelijke versterking voor de kerstoptredens van 2004. Toen ik aangaf wel belangstelling te hebben, heb ik direct dezelfde avond een repetitie van Lijn 12 bezocht. Uiteindelijk bevielen de kerstoptredens van 2004 mij zo goed, dat ik ben blijven hangen.

Al meer dan 20 jaar, en nog steeds, zing ik bij een gospelkoor in Ureterp. Daar ben ik als tenor begonnen, maar inmiddels ben ik overgestapt naar de baspartij. Ook bij Lijn 12 zing ik nu de baspartij, hiervoor de hoogste noot als tenor. Gelukkig kan ik het lid zijn van twee koren nog steeds prima combineren.

Voordat ik lid werd van Lijn 12 heb ik voornamelijk meegewerkt aan incidentele projecten. Hierbij ging het vaak alleen om zang, maar heb ik me ook gewaagd aan de revue (friestalig).

Lijn 12 is voor mij een groep van gelijk gestemde individuen, die plezier hebben in zingen. Naar mijn idee stralen we dit plezier ook uit tijdens onze optredens. De gevarieerdheid van ons repertoire spreekt mij zeer aan. Hierbij is elk nummer weer een uitdaging.

Kortom, Lijn 12, vocaal gevarieerd!